Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Wydanie legitymacji instruktora

Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Bochenka 6, parter, pok. 16, tel. 71 387 95 25 / 26.

Wtórnik lub wymiana karty pojazdu

Wymagane dokumenty:

Jeżeli o wtórnik lub wymianę utraconej (zniszczonej) karty pojazdu ubiega się właściciel, na którego pojazd jest już zarejestrowany, należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:
dowód rejestracyjny,
dokument potwierdzający zawarcie u...

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

wyników