Nazwa usługi: Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Pisemny wniosek stowarzyszenia, organizacji posiadającej osobowość prawną lub komitetu organizowanego dla przeprowadzenia określonego celu, o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 • Kserokopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego stowarzyszenia lub aktu organizacyjnego komitetu.
 • Plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:
  1. cel zbiórki, na którym mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki;
  2. Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
  3. termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki;
  4. obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
  5. sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
  6. liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
  7. przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2714