Nazwa usługi: Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   
Kogo dotyczy: Wszystkich zainteresowanych materiałami powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917)
Ustawa
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   
Opłaty: Opłata zależy m.in. od:
- celu wykorzystania materiałów, np w celach edukacyjnych, czy badawczych materiały w formie elektronicznej, można uzyskać bezpłatnie,
- sposobu udostępnienia materiałów,
- ilości udostępnianych materiałów,
- jakości i aktualności materiałów,
- baz danych, z których pochodzą udostępniane dane.
Wstępnego oszacowania kosztu udostępnienia materiałów można dokonać za pomocą kalkulatora opłat, który jest dostępny na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy starosta wydaje decyzję administracyjną.
W odniesieniu do tej decyzji, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2826