Nazwa usługi: Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
   
Kogo dotyczy: Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych (Dz. U. z 2014r., poz. 924)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy lub ich uwierzytelnione kopie.
  • zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
  • zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2740