Nazwa usługi: Rejestracja dziennika budowy.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Zarejestrowanie dziennika budowy dokonywane jest na podstawie wniosku inwestora lub pełnomocnika (druk do pobrania), w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem (Dz. U. z 2002r., Nr 108, poz. 953)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek W-5 (do pobrania)
   
Opłaty: brak

Opłaty za odwołanie: brak
   
Czas realizacji: brak
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2723