Nazwa usługi: Wniosek o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
   
Opłaty: Opłaty: Koszt druku oraz przekazania.

Opłaty za odwołanie: Nie dotyczy
   
Czas realizacji: 5 dni.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2714