Nazwa usługi: Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
   
Kogo dotyczy: Z dniem 1 lipca 2014 r. kartę parkingową wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10.
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji:
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2279