Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: brak
     
  Czas realizacji: Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku
  Dwa miesiące i dłużej w przypadku skomplikowanej sprawy.
  Zakończenie sprawy: Akt Notarialny stwierdzający zbycie nieruchomości.
     
  Tryb odwoławczy: brak
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2740