Nazwa usługi: Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595, z późn. zm.)
- Art. 32, ust. 2, pkt. 3
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Opis w załączniku nr 1 pt.” Zasady odpłatności za wynajem sali konferencyjnej w budynku starostwa przy ul. Bochenka 6 oraz przy ul.Leśna 1”
     
  Czas realizacji:
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 3772