Nazwa usługi: Wniosek o udostępnienie akt
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2011r. (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 12, poz. 67)
- par. 31
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Opłata skarbowa uiszczana w zależności od rodzaju spraw
     
  Czas realizacji: 7 dni.
     
  Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2714