Nazwa usługi: Skierowania do szkół specjalnych na terenie powiatu
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Brak
     
  Czas realizacji: Do 30 dni.
     
  Tryb odwoławczy: Brak.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2714