Nazwa usługi: Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Opłata skarbowa:
  1. za decyzję w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011zł,
  2. za decyzję w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506zł,
  3. za decyzję pozostałe 506zł.
  Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107
  Bank Spółdzielczy w Trzebnicy (kasa Urzędu I piętro, pok. nr 60)
     
  Czas realizacji: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
  O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2826