Nazwa usługi: Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  • Kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub kopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub kopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub kopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
  • W przypadku zmiany danych w rejestrze lub wykreślenia z rejestru:
  • Wniosek o zmianę danych w rejestrze lub wykreślenie z rejestru.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2741