Nazwa usługi: Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców
 • Fotografia o wymiarze 35 x 45 mm (w przypadku instruktorów)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców
  lub
  Kursu uzupełniającego dla instruktorów/wykładowców
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne (w przypadku instruktorów)
 • Zaświadczenie o posiadaniu przez osobę co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (w przypadku instruktorów)
 • Dowód wniesienia opłaty
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2279