Nazwa usługi: Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • Wniosek o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu duplikatu lub kopii dokumentu
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3772