Najpopularniejsze usługi

Wzór reklamacji

Wymagane wnioski:
Wniosek reklamacyjny.

Wymagane załączniki:
Paragon.

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica.

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Uzyskanie przez użytkownika dokumentów uwierzytelnionych przez służby geodezyjne i kartograficzne, opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych...

Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

Uzgadnianie dokumentacji projektowej rozpatrywanej na naradach koordynacyjnych

Więcej informacji: http://www.bip.powiat.trzebnica.pl/Article/get/id,16485.html
lub u p. Bogdana Spychały, tel. 71 387 95 75

Wydanie gadżetów promocyjnych

wyników