Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Wydanie legitymacji instruktora

Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Bochenka 6, parter, pok. 16, tel. 71 387 95 25 / 26.

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy)

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wtórnik lub wymiana karty pojazdu

Wymagane dokumenty:

Jeżeli o wtórnik lub wymianę utraconej (zniszczonej) karty pojazdu ubiega się właściciel, na którego pojazd jest już zarejestrowany, należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:
dowód rejestracyjny,
dokument potwierdzający zawarcie u...

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

wyników