Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wydanie legitymacji instruktora

Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Bochenka 6, parter, pok. 16, tel. 71 387 95 25 / 26.

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wtórnik lub wymiana karty pojazdu

Wymagane dokumenty:

Jeżeli o wtórnik lub wymianę utraconej (zniszczonej) karty pojazdu ubiega się właściciel, na którego pojazd jest już zarejestrowany, należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:
dowód rejestracyjny,
dokument potwierdzający zawarcie u...

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wypełniony wniosek o rejestrację oraz:

dowód rejestracyjny,
karta pojazdu, jeżeli była wydana,
tablica(e) rejestracyjna(e) - podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia
zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic(y) rejes...

wyników