Nazwa usługi: Uzgadnianie dokumentacji projektowej rozpatrywanej na naradach koordynacyjnych
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji:
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2826