Nazwa usługi: Regulacja spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Inne
Dekret z dnia 18 kwietnia 1955r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (DZ. U. z 1959r. nr 14, poz. 78 z późniejszymi zmianami).
Ustawa
Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998r., Nr 160, poz. 668, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: brak
     
  Czas realizacji: Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku.
  Dwa miesiące i dłużej w przypadku skomplikowanej sprawy.
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2826