Nazwa usługi: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Trzebnicki
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.)
- Art. 82.3
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Brak
     
  Czas realizacji: 30 dni od daty wpływu pełnej dokumentacji.
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2723