Nazwa usługi: Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: brak.
     
  Czas realizacji:
     
  Tryb odwoławczy: brak.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2740