Nazwa usługi: Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: brak
     
  Czas realizacji: W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacja nie później niż do 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia danego roku.

  W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacja nie później niż do 31 października organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku.
     
  Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2739