Nazwa usługi: Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016r., poz. 126)
Rozporządzenie
Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r., Nr 243, poz. 1449)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: brak
     
  Czas realizacji: Do 30 dni
     
  Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2826