Nazwa usługi: Zgłoszenie zakończenia zadania rekultywacyjnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
Inne
Dotacja z TFOGR przeznaczona na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: brak
     
  Czas realizacji: 30 dni.
     
  Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2740