Nazwa usługi: Wniosek o udzielenie dotacji na zadania rekultywacyjne
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: 30 dni.
     
  Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2826