Nazwa usługi: Wzór reklamacji
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 8 ust.1 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: W odpowiednim czasie.
     
  Tryb odwoławczy: Brak.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2934