Nazwa usługi: Wyłączenie (trwałe) gruntów z produkcji rolnej.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 12, poz. 1266)
Ustawa
Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz. U. z 1998r., Nr 106, poz. 668)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: 1. Za wydanie decyzji – brak.
  2. Z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji ustalana jest należność jednorazowa i opłaty roczne - zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107
  Bank Spółdzielczy w Trzebnicy (kasa Urzędu I piętro, pok. nr 60).

  Jednostka odpowiedzialna: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica.

  Opłaty za odwołanie: brak
     
  Czas realizacji: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
  O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2279