Nazwa usługi: Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zezwolenie na zbieranie i/lub transport odpadów
  • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np.: wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
  • Potwierdzenia wniesienia opłaty
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2826