Nazwa usługi: Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • - wniosek organu wykonawczego jednostki
  samorządu terytorialnego, innej osoby lub
  jednostki organizacyjnej
  - wypis i wyrys z planu miejscowego, a w
  przypadku braku planu miejscowego decyzję o
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
  publicznego;
  - mapę z zaznaczonymi nieruchomościami
  objętymi wnioskiem, naniesionym przebiegiem
  realizacji inwestycji celu publicznego,
  - w przypadku braku zgody innych właścicieli -
  protokół z przebiegu rokowań o uzyskanie
  zgody na wykonanie prac.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2739