Lista spraw

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór

Wniosek o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wymagane załączniki: Brak
Dokumenty do wglądu: Brak

Jednostka odpowiedzialna: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica.

Opłaty za odwołanie: Nie dotyczy

Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym

Wymagane wnioski:
Wniosek o wynajem sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym

Wydanie gadżetów promocyjnych

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Wzór reklamacji

Wymagane wnioski:
Wniosek reklamacyjny.

Wymagane załączniki:
Paragon.