Najpopularniejsze usługi

Wniosek o udostępnienie akt

Wymagane wnioski:
Wniosek o udostępnienie akt

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Regulacja spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym

Wymagane wnioski:

Wniosek o uznanie wnioskodawcy za właściciela nieruchomości określający oznaczenie nieruchomości, położenie oraz szczegółowy opis historii posiadania nieruchomości z podaniem powodów nieuregulowania własności.

Wymagane załączniki:
...

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Trzebnicki

Wymagane wnioski: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.Wymagane załączniki:
- statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 cyt. ustawy),
- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidz...

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych.

Wymagane wnioski:
Podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Powinno określać:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności g...

Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.


Jednostka odpowiedzialna:

St...

Wyrażenie zgody na przetrzymywanie zwierzyny

Wymagane wnioski:
Wniosek z uzasadnieniem przetrzymywania zwierzyny.

wyników