Najpopularniejsze usługi

Wniosek o udostępnienie akt

Wymagane wnioski:
Wniosek o udostępnienie akt

Skierowania do szkół specjalnych na terenie powiatu

Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.

Wymagane załączniki:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Trzebnicki

Wymagane wnioski: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.Wymagane załączniki:
- statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 cyt. ustawy),
- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidz...

Regulacja spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym

Wymagane wnioski:

Wniosek o uznanie wnioskodawcy za właściciela nieruchomości określający oznaczenie nieruchomości, położenie oraz szczegółowy opis historii posiadania nieruchomości z podaniem powodów nieuregulowania własności.

Wymagane załączniki:
...

Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych.

Wymagane wnioski:
Podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Powinno określać:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności g...

Udzielanie koncesji na eksploatację złóż kopalin pospolitych.

Wymagane wnioski:
Podanie pisemne zawierające wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Powinno określać:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności go...

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wyrejestrowanie pojazdu.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami zależnymi od przyczyny wyrejestrowania.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:

przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przeds.prowadzącego ...

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

wyników