Alfabetyczna lista usług

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe ),
w przypadkach koniecznych - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym ...

Odbiór "stałych" dowodów rejestracyjnych

Odbiór dokumentów odbywa się bez dodatkowych opłat i wniosków po przedstawieniu wymaganych dokumentów

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.