Alfabetyczna lista usług

Skierowania do szkół specjalnych na terenie powiatu

Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.

Wymagane załączniki:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym.

Wymagane wnioski:
Wniosek określający numer działki i miejsce jej położenia z uzasadnieniem merytorycznym ubiegania się o nabycie własności nieruchomości.

Wymagane załączniki:
- akt notarialny (kopia dokumentu),
- odpis z księgi wieczystej (kopia dokum...