Alfabetyczna lista usług

Z

Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o rejestrację (w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym Urzędzie) albo wypełniony druk zawiadomienia o zmianach (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Poznaniu) oraz:

dowód rejestracyjny,

...

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

wyników